KISWAHILI-kurs.com

Kiswahili Sprachkurs kostenlos
jetzt Kiswahili lernen!

Übersetzung von deutsch nach kiswahili:
Eisennagel, Nagel

Kiswahili
Deutsch
msumari, mi-  
Eisennagel, Nagel