KISWAHILI-kurs.com

Kiswahili Sprachkurs kostenlos
jetzt Kiswahili lernen!

Übersetzung von deutsch nach kiswahili:
Kuhantilope

Kiswahili
Deutsch
kongoni, -
Kuhantilope