KISWAHILI-kurs.com

Kiswahili Sprachkurs kostenlos
jetzt Kiswahili lernen!

Übersetzung von deutsch nach kiswahili:
sein(e), ihr(e)

Kiswahili
Deutsch
-ake
sein(e), ihr(e)