KISWAHILI-kurs.com

Kiswahili Sprachkurs kostenlos
jetzt Kiswahili lernen!

Übersetzung von deutsch nach kiswahili:
unser(e)

Kiswahili
Deutsch
-etu
unser(e)