KISWAHILI-kurs.com

Kiswahili Sprachkurs kostenlos
jetzt Kiswahili lernen!

Übersetzung von deutsch nach kiswahili:
Strick, Saite

Kiswahili
Deutsch
unyuzi, nyuzi
Strick, Saite