KISWAHILI-kurs.com

Kiswahili Sprachkurs kostenlos
jetzt Kiswahili lernen!

Übersetzung von kiswahili nach deutsch:
Hajambo

Kiswahili
Deutsch

dieses Wort kommt auch vor in:

Kiswahili
Deutsch
Hajambo?  
Wie geht es ihr/ihm?
Hajambo!  
Ihr/ihm geht es gut!